Scroll horizontaal voor het menu

Na gezamenlijk overleg hebben wij besloten de productie van de instrumenten geheel over te brengen naar IJssel Muiden en over te dragen aan Roland de Wilde. Email: “Hij is een uitstekend vakman en maakt gebruikt van mijn meetgegevens en mallen”. (Geert Jan van der Heide, 2017)
Na een ruime periode van samenwerken met Geert Jan van der Heide heb ik, Roland de Wilde kennis genomen van zijn bouwwijze en filosofie. Geheel in lijn hiermee zet ik de bouw van historische instrumenten voort.
www.brassatelierdewilde.nl  

Een aflevering van de AVRO over 'muziekinstrumentenbouwers'
Klik op afbeelding om aflevering te bekijken

We bezoeken Geert Jan van der Heide op zijn boerderij midden in de sneeuw. Op enkele tientallen meters afstand van het woonhuis staat zijn werkplaats. Hier laat hij ons zien, hoe hij aan de slag gaat met het bouwen van een kopie van een zestiende eeuwse Italiaanse trompet van Lissandro Milanese. Het origineel werd enige jaren geleden gevonden op een scheepswrak voor de kust van Texel en onderzoekers vroegen Van der Heide om advies over de gevonden resten.

Inleiding

De huidige maatschappij en de daarbij behorende muziekpraktijk vraagt naar een ander type muziekinstrument dan de voorbije perioden. Grote concertzalen en de daarbij passende grote orkesten vragen om volume en stabiliteit van de instrumenten.
Materialen en productiewijze, gebruikt bij de tegenwoordige bouw, komen uitstekend aan deze vraag tegemoet. Daar waar echter muziek gemaakt wordt op een authentieke manier, worden andere eisen gesteld. Flexibiliteit en mengbaarbeid van klank staan hier op de voorgrond.

Flexibiliteit is nodig om ook anders dan gelijkzwevend gestemd te kunnen spelen en het musiceren in kleine groepen met verschillende bezettingen vraagt om een goed mengbare klank. Dit wordt bereikt door de keuze van goede mensuren, de juiste materiaalbehandeling en de dikte van de wand van de door mij gemaakte instrumenten.
De mensuren of de wijdte maten (de doorsneden), worden gekopieerd of zijn gebaseerd op de best bewaarde en kwalitatief beste originele instrumenten die in de Europese verzamelingen te vinden zijn.

Behalve de al in het programma opgenomen instrumenten is het mogelijk om van elk bestaand origineel een kopie te laten maken. Naast de bouw van kopieën is een goedkopere bouw ontwikkeld. Bij deze zogenaamde studie- of "lowbudget" instrumenten, wordt alleen de beker volledig gehamerd. De buizen worden vervaardigd van naadloos getrokken buis. Dit geeft een enorme tijdsbesparing, waardoor het mogelijk is redelijk authentiek klinkende instrumenten te bouwen voor een betrekkelijk lage prijs.

Bij historische instrumenten hebben naast de muzikale eigenschappen ook uiterlijke vorm en schoonheid een functie.
Een goed instrument "verdient" zijn decoraties, en een kopie wordt er compleet van. Indien gewenst worden alle versieringen met de hand gegraveerd en geciseleerd. Het oppervlak van de messing instrumenten wordt niet gepolijst en gelakt.
Om de wanddikte en de veerkracht te kunnen controleren is schaven de laatste handeling. Zo ontstaat een textuur en een aanzien die de instrumenten uit de Renaissance en de Barok ook bezaten.
Als materiaal wordt een koperlegering gebruikt die sterk overeenkomt met die welke in de zeventiende eeuw voorkwam.
Na degelijk onderzoek naar arbeidsmethoden die toen bij de instrumentenbouw werden gebruikt, worden die door mij kompleet toegepast. Dat wil zeggen dat al het materiaal (tenzij anders vermeld) met de hand op de juiste dikte wordt gehamerd. Ook wordt voor het verkrijgen van de bekervorm met de daarbij gewenste wanddikte en veerkracht, alleen hamer en aambeeld gebruikt.
Zo is het mogelijk de na te bouwen dikten van 0,2 mm te bereiken, iets wat machinaal bijna onmogelijk is. Hierdoor ontstaat een boventoonrijke en "authentieke" klank.