De huidige maatschappij en de daarbij behorende muziekpraktijk vraagt naar een ander type muziekinstrument dan de voorbije perioden. Grote concertzalen en de daarbij passende grote orkesten vragen om volume en stabiliteit van de instrumenten.
Materialen en productiewijze, gebruikt bij de tegenwoordige bouw, komen uitstekend aan deze vraag tegemoet. Daar waar echter muziek gemaakt wordt op een authentieke manier, worden andere eisen gesteld. Flexibiliteit en mengbaarbeid van klank staan hier op de voorgrond.
Geert Jan

Flexibiliteit is nodig om ook anders dan gelijkzwevend gestemd te kunnen spelen en het musiceren in kleine groepen met verschillende bezettingen vraagt om een goed mengbare klank. Dit wordt bereikt door de keuze van goede mensuren, de juiste materiaalbehandeling en de dikte van de wand van de door mij gemaakte instrumenten.
De mensuren of de wijdte maten (de doorsneden), worden gekopieerd of zijn gebaseerd op de best bewaarde en kwalitatief beste originele instrumenten die in de Europese verzamelingen te vinden zijn.

Behalve de al in het programma opgenomen instrumenten is het mogelijk om van elk bestaand origineel een kopie te laten maken. Naast de bouw van kopieën is een goedkopere bouw ontwikkeld. Bij deze zogenaamde studie- of "lowbudget" instrumenten, wordt alleen de beker volledig gehamerd. De buizen worden vervaardigd van naadloos getrokken buis. Dit geeft een enorme tijdsbesparing, waardoor het mogelijk is redelijk authentiek klinkende instrumenten te bouwen voor een betrekkelijk lage prijs.

Bij historische instrumenten hebben naast de muzikale eigenschappen ook uiterlijke vorm en schoonheid een functie.
Een goed instrument "verdient" zijn decoraties, en een kopie wordt er compleet van. Indien gewenst worden alle versieringen met
de hand gegraveerd en geciseleerd. Het oppervlak van de messing instrumenten wordt niet gepolijst en gelakt. Om de wanddikte
en de veerkracht te kunnen controleren is schaven de laatste handeling. Zo ontstaat een textuur en een aanzien die de
instrumenten ui de Renaissance en de Barok ook bezaten. Als materiaal wordt een koperlegering gebruikt die sterk overeenkomt
met die welke in de zeventiende eeuw voorkwam.
Lees meer >>